BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie visade att BioGaias probiotiska stam Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 minskar inflammation signifikant mer än placebo hos patienter med akut okomplicerad divertikulit. Gruppen som fick probiotikatillskott hade även kortare sjukhusvistelse, vilket gav ekonomiska fördelar.

I studien deltog 119 patienter, 49 män och 70 kvinnor, med diagnosen akut okomplicerad divertikulit. Medelåldern var 65 år. Alla patienter fick standardbehandling med vätsketillförsel och tarmvila under 48 timmar. Hälften av gruppen fick dessutom tillskott av Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 i 10 dagar, medan den andra hälften fick placebo.

"Vår studie visar att tillskott med Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskad inflammation och kortare sjukhusvistelse. Eftersom de senaste riktlinjerna föreslår en mer restriktiv användning av antibiotika för denna patientgrupp, kan tillskott med den här probiotikan vara ett bra behandlingsalternativ”, säger huvudprövare Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien.

Den anti-inflammatoriska stammen Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659

BioGaias probiotiska stam Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA 4659 har i experimentella studier visat starka anti-inflammatoriska egenskaper, vilket tyder på potentiella positiva effekter vid inflammatoriska tillstånd i magtarmkanalen. Den nu publicerade studien är den första randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien som använt den här anti-inflammatoriska stammen vid akut okomplicerad divertikulit utan någon antibiotikabehandling.

Vad är divertikulit?

Små, utbuktande fickor längs magtarmkanalens kant är vanligt förekommande, framförallt hos personer över 40. När en eller flera av dessa fickor blir inflammerade eller infekterade kallas tillståndet för divertikulit. Divertikulit kan ge allvarlig magsmärta, men även feber, illamående och förändrade tarmrörelser.

”BioGaia arbetar ständigt med identifiering och karakterisering av nya probiotiska stammar genom att aktivt samarbeta med ett gediget internationellt nätverk av forskare och läkare. Den här studien är ett bra exempel på ett sådant samarbete”,

säger BioGaias forskningschef Gianfranco Grompone.

”Vi har flera anledningar att vara glada över resultatet från den här nya kliniska studien.

För det första så är det ett bra exempel på det fantastiska samarbete som BioGaia har med framstående forskare som Veronica Ojetti. För det andra så är det helt i linje med BioGaias fokus inom forskning och utveckling att hitta nya effektiva stammar och indikationer”, säger BioGaias VD Isabelle Ducellier.

Studien publicerades online 17 januari 2022 i European Journal of Gastroenterology & Hepatology. Fakta om studien finns här.

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef.

Tel: 08-555 293 00

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

30 dec 2021:             BioGaia köper sin amerikanska distributör – förstärker sin marknadsposition i USA

9 nov 2021:               Valberedningen för BioGaia AB inför årsstämman 2022

21 okt 2021:              BioGaia AB Delårsredogörelse – januari – september 202