BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar

(Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det första kvartalet 2023 påverkats av en ökande efterfrågan i framförallt Americas och APAC. Försäljningen i Americas har även påverkats positivt av vissa engångseffekter i samband med att BioGaia börjat sälja via det egna dotterbolaget BioGaia Canada. Försäljningen i APAC har påverkats positivt av effekter relaterade till avvecklandet av covid-restriktioner i Kina.

För första kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 366 (284) MSEK, en ökning med 29% (exklusive valutaeffekter 19%). Rörelseresultatet för första kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 148 (95) MSEK, en ökning med 55%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för första kvartalet 2023 fredagen den 5 maj 2023 kl. 08:00 med efterföljande telefonkonferens kl. 09:30.
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: 0735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: [email protected]
Telefon: 0730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 19:00 CEST.