Extra bolagsstämma i BioGaia

På extra bolagsstämman i BioGaia AB (publ) den 18 mars 2016 beslöts om:

  • godkännande av BioGaias överlåtelser av vardera 2.250 aktier i BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) till Staffan Strömberg och Eamonn Connolly; och
  • utdelning till aktieägarna i BioGaia bestående av BioGaias samtliga aktier, nämligen 74.066 A-aktier och 1.659.579 B-aktier, i IBT varigenom en (1) A-aktie i BioGaia ska berättiga till en (1) aktieandel av serie A i IBT och en (1) B-aktie i BioGaia ska berättiga till en (1) aktieandel av serie B i IBT varvid tio aktieandelar av serie A berättigar till en (1) A-aktie i IBT och tio aktieandelar av serie B berättigar till en (1) B-aktie i IBT. För det fall en aktieägares innehav i BioGaia inte är jämnt delbart med tio kommer de överskjutande aktieandelar som inte kunnat utnyttjas för erhållande av aktier i IBT att säljas courtagefritt för respektive aktieägares räkning. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-03-18 Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia Prodentis vid tandlossningssjukdom
2016-02-12 Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB
2016-02-12 Förslag till utdelning och särnotering av BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 mars 2016 klockan 16.00.