Flaggningsmeddelande i BioGaia

Sebastian Jahreskog, BioGaias näst största aktieägare, har meddelat att han sålt sina aktier i BioGaia till en kapitalförsäkring. I och med detta har han flaggat för en försäljning. Transaktionen innebär endast en ändrad form av ägande och Sebastian Jahreskog har för avsikt att behålla sitt innehav i BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-10-25 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2016
2016-09-14 BioGaias probiotika lanseras i Kenya, Nigeria och Ghana
2016-08-17 BioGaia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016