Försäljning av aktier i BioGaia AB

Annwall & Rothschild Investments AB (A & R AB) har av privata finansiella skäl sålt 500.000 B-aktier i BioGaia AB till ett fåtal långsiktiga investerare. Efter försäljningen innehar A & R AB 8,7 % av kapitalet och 34,1 % av rösterna. A & R AB har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier i BioGaia inom överskådlig framtid.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 mars 2014 kl 08.45.

Attached documents