IBTs nyemission fulltecknad – BioGaias garantiåtagande behöver ej tas i anspråk

Den 27 april meddelades att BioGaia garanterade nyemissionen i det tidigare dotterbolaget IBT upp till ett belopp av 38 miljoner kronor.

Idag offentliggjordes utfallet i nyemissionen i IBT, där det framgick att nyemissionen är fulltecknad utan att externa garantier tas i anspråk.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-05-17 BioGaias probiotika effektiv för att behandla buksmärta hos barn
2016-05-11 Årsstämma i BioGaia
2016-05-10 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2016

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 26 maj 2016 klockan 08.30