IBTs resultat för första kvartalet 2016

En extra bolagsstämma i BioGaia beslutade den 18 mars att dela ut aktierna i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) till BioGaias aktieägare. Den 29 mars 2016 inleddes handeln i IBTs aktier av serie B att på Nasdaq First North. IBTs resultat fram till den 29 mars 2016 kommer att ingå i BioGaias resultat.

IBT har idag offentliggjort en företrädesemission. I det prospekt som IBT kommer att offentliggöra med anledning av företrädesemissionen kommer IBTs resultat under första kvartalet 2016 att framgå. Resultatet uppgår till -5,2 miljoner kronor, jämfört med -3,7 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år, och ingår i BioGaias resultat för första kvartalet. Eftersom BioGaia inte offentliggör sin delårsredogörelse förrän den 10 maj offentliggör även BioGaia idag IBTs resultat för första kvartalet.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-04-25 BioGaias probiotika för munhälsa lanseras i Hong Kong
2016-04-06 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
2016-03-18 Extra bolagsstämma i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 27 april 2016 klockan 8:15.