Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie

I maj 2012 initierade BioGaia en dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie för att undersöka effekterna av Lactobacillus reuteri Protectis på blodglukos i typ 2-diabetiker. Trots att en tidigare pilotstudie visat positiva resultat noterades inga signifikanta skillnader mellan grupperna i studien.

I den 12 veckor långa studien ingick 45 patienter med typ 2-diabetes. Analysen av resultaten fortsätter för att ta tillvara så mycket kunskap som möjligt.

– Det finns information i studien som gör att vi vill gå vidare och analysera om en ändring av några av de väsentliga parametrarna i studien eller studieupplägget kan vara en framkomlig väg till en lösning, säger Per-Anders Jansson, docent och medicinsk rådgivare vid Gothia Forum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kunde se några tillräckliga skillnader mellan grupperna, men med tanke på den positiva pilotstudien och de lärdomar vi kan dra av den just avslutade studien har vi för avsikt att fortsätta vårt arbete att med hjälp av en förändring av mikrobiomet åstadkomma förbättringar för patienter med typ 2-diabetes, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Studien genomfördes tillsammans med Gothia Forum för klinisk forskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg i samarbete med Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-01-14 Kolik kan förebyggas
2013-12-05 En av världens mest utbredda infektioner – BioGaias Gastrus förbättrar behandlingen
2013-11-15 BioGaia tecknar exklusivt avtal för droppar och tabletter i Brasilien

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 28 januari 2014 kl 15.00.