L. reuteri Protectis minskar smärta hos barn med funktionell buksmärta

I en nyligen publicerad systematisk granskning och metaanalys var L. reuteri Protectis (DSM 17938) den enda probiotikan som visade på minskad smärta och fler smärtfria dagar jämfört med placebo, hos barn med funktionell buksmärta (FAP).

Trots att funktionell buksmärta är ett vanligt magtarmproblem, finns det fortfarande inga adekvata behandlingsalternativ. Syftet med den systematiska granskningen och metaanalysen var därför att utvärdera stamspecifika probiotiska effekter på funktionell buksmärta hos barn.

Metaanalysen inkluderade nio studier, varav sex gjorda med L. reuteri DSM 17938 och tre med L. rhamnosus GG (LGG). Det primära utfallet, antal barn utan symtom vid slutet av interventionen, nåddes dock inte.

”Eftersom det primära utfallet inte nåddes kan vi inte dra några tydliga slutsatser från vår metaanalys. Men vi kan trotsallt dra slutsatsen att L. reuteri DSM 17938 kan vara effektivt för att minska smärtintensiteten och öka antalet dagar utan smärta hos barn som lider av funktionell buksmärta,” säger studiens huvudprövare, biträdande lektor Iva Hojsak vid Zagrebs barnsjukhus i Kroatien.

Metaanalysen visade ingen signifikant fördel med tillskott av LGG jämfört med placebo hos barn med funktionell buksmärta.

”Resultatet av metaanalysen visar potentialen med L. reuteri DSM 17938 i behandlingen av barn som lider av funktionell buksmärta. Det är värdefullt för både patienter och vårdpersonal att dessa positiva effekter nu har bekräftats i en väl utförd systematisk granskning och metaanalys, säger Isabelle Ducellier, vd för BioGaia.

Den systematiska granskningen och metaanalysen publicerades online den 17 september 2020 i European Journal of Pediatrics. Studiedetaljer finns här.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-10-10 BioGaias styrelse tar beslut angående extrautdelning
2020-08-13 BioGaia delårsrapport januari – juni 2020
2020-05-08 Årsstämma i BioGaia