Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom

En dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med patienter med kronisk tandlossningssjukdom (parodontit) visade att behandling med Lactobacillus reuteri Prodentis som komplement till standardbehandling förbättrade effekten med 53 procent.

Syftet med studien var att utvärdera effekterna av Lactobacillus reuteri Prodentis som komplement till standardbehandling (SRP, scaling and root planing) av patienter med kronisk parodontit.

Vid slutet av den 12 veckor långa studien var 53 procent färre tandytor i behov av operation hos patienter med djupa tandfickor som fått tillägg av Lactobacillus reuteri Prodentis, jämfört med placebogruppen (p < 0,019). En tandyta ansågs vara i behov av kirurgi om tandfickan var ≥6 mm djup eller ≥5 mm djup och blödande.

Vid studiens slut kunde man också konstatera att 67 procent av patienterna i placebogruppen hamnade i högrisk-kategorin medan motsvarande siffra bland patienter som fått tillägg av Lactobacillus reuteri Prodentis bara var 27 procent (p < 0,027). I den publicerade artikeln påpekar författarna att dessa siffror är jämförbara med vad som rapporterats i studier där en kombination av två olika antibiotika använts som komplement till standardbehandling.

Bland patienter med allvarligare problem sågs en signifikant större minskning av fickdjup och ökning av fästenivåer (p < 0,05) i gruppen som fått tillägg av Lactobacillus reuteri Prodentis jämfört med motsvarande patienter i placebogruppen. I studien, som publicerades på nätet den 15 augusti 2013 i Journal of Clinical Parodontology, ingick 30 patienter.

”Denna studie är viktig eftersom den visar att färre patienter kommer att vara i behov av kirurgi när behandlingen kompletteras med BioGaia ProDentis. Därmed minskar både lidandet för patienterna samtidigt som pengar sparas. Resultaten kommer också att hjälpa oss att ytterligare penetrera tandläkarmottagningar runt om i världen och därmed bidra till tillväxten av vår munhälsoverksamhet", säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

BioGaia ProDentis säljs i mer än 20 länder världen över.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-08-06 FDA godkänner BioGaias ansökan om klassificering som ”orphan drug”
2013-06-18 BioGaia förvärvar resterande 50 procent i TwoPac AB
2013-05-30 BioGaia tecknar avtal med Nestlé för ny kategori av produkter

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 16 augusti 2013 kl 13.30.

Attached documents