Ledningsförändring i BioGaia AB

Isabelle Ducellier, verkställande direktör i BioGaia, har idag meddelat att hon avser lämna bolaget för att ta anställning som verkställande direktör i Orklas portföljbolag Orkla Health. Isabelle Ducellier förblir kvar i sin roll fram till den 30 september 2023.

Isabelle Ducellier tillträdde som verkställande direktör i BioGaia den 5 november 2018, dessförinnan utsågs hon tidigare under 2018 som ledamot i BioGaias styrelse.

“Jag är verkligen tacksam för dessa fem år som ägnats åt att leda BioGaias transformationsresa fram till ett ledande konsumentcentrerat probiotikabolag. Jag tvivlar inte på att det fantastiska teamet på plats kommer att lyckas nå vår ambitiösa vision att vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen” säger Isabelle Ducellier.

Rekryteringen av en ny verkställande direktör har påbörjats och det är bolagets förhoppning att den nya verkställande direktören kommer att utses innan Isabelle lämnar bolaget. Peter Rothschild, grundare och styrelseordförande i BioGaia kommer fortsätta att vara nära involverad i verksamheten och förblir tillgänglig för att stödja BioGaias framgångsrika ledningsgrupp under övergången.

"Vi är mycket tacksamma över Isabelles insatser för att komplettera bolagets traditionella medicinska marknadsföringsmodell med e-handel och konsumentmarknadsföring som lett till en hållbar tvåsiffrig tillväxt. Hon har byggt en stark ledningsgrupp och lämnar bolaget i dess bästa position någonsin. Jag önskar Isabelle all framgång i hennes framtida nya roll" säger Peter Rothschild, styrelseordförande i BioGaia.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Rothschild, Styrelseordförande BioGaia, +46 (0)708-30 65 40

Denna information är sådan som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars kl.16:45 CEST.