Ledningsförändring i BioGaia

Axel Sjöblad, verkställande direktör i BioGaia, har kommit överens med styrelsen att avsluta sin anställning i bolaget den 30 juni 2018.

Axel Sjöblad tillträdde som vd den 1 mars 2016 och har framgångsrikt fokuserat på att bygga ut BioGaias försäljningskapacitet. 

”Jag är stolt över utvecklingen som skett i bolaget under den tid jag varit på BioGaia. Nu går bolaget in i nästa fas med större fokus på konsumentmarknadsföring och avancerad forskning inklusive mikrobiom-området. Jag har därför kommit överens med styrelsen att avgå som vd”, säger Axel Sjöblad.

Rekrytering av ny vd har påbörjats.

BioGaias styrelse har utsett Sebastian Schröder till tillförordnad vd till dess att en ny vd tillträder. Därefter kommer Sebastian Schröder att vara vice vd med ansvar för Strategi- och Affärsutveckling.

Sebastian Schröder kom ursprungligen till BioGaia 2003 och lämnade företaget 2006 för nya utmaningar. Han rekryterades tillbaka till BioGaia 2015 för att leda Strategi- och Affärsutveckling.

”Vi tackar Axel Sjöblad för hans framgångsrika insatser med rekordförsäljning, geografisk expansion och ytterligare lanseringar av våra produkter på existerande marknader”, säger Peter Rothschild, styrelseordförande i BioGaia.

Denna information är sådan som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 13:00 CET. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-05-22 BioGaia signerar exklusivt avtal i Mongoliet
2018-04-26 Årsstämma i BioGaia
2018-04-25 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2018