Metaanalys bekräftar effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom

I en nyligen publicerad systematisk genomgång av probiotika som tillägg vid behandling av tandlossningssjukdom bekräftades effekten av Lactobacillus reuteri Prodentis då den visades vara den enda probiotikan som var effektiv för patienter med kronisk tandlossningssjukdom. Enligt författarna motsvarar resultaten de som noterats med andra typer av tilläggsbehandlingar vid tandlossningssjukdom, såsom systemisk antibiotika.

Metaanalysen är den första för probiotika vid behandling av tandlossning. Endast fyra studier, alla med Lactobacillus reuteri Prodentis, uppfyllde inklusionskriterierna för den systematiska genomgången. Eftersom inga andra probiotiska produkter kvalificerade sig kunde man konstatera att Lactobacillus reuteri Prodentis var den enda probiotikan som gav signifikant ytterligare minskning av fickdjup på måttliga och djupa tandköttsfickor då den används i kombination med standardbehandling av kronisk tandlossningssjukdom. I studierna visade Lactobacillus reuteri Prodentis statistiskt signifikant förbättring jämfört med enbart standardbehandling.

"Metaanalysen bekräftar BioGaia ProDentis unika position som den enda kliniskt bevisade probiotikan för patienter med kronisk tandlossningssjukdom. I dag kan tandvårdspersonal runt om i världen vara säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProDentis som tillägg till standardbehandling till sina patienter", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia. "Det är också uppmuntrande att författarna föreslår att L. reuteri kan användas för att minska användningen av systemisk antibiotika och därigenom, potentiellt, minska risken för antibiotikaresistens."

Den systematiska genomgången och metaanalysen publicerades på nätet av forskarna Olivier Huck och kollegor vid Institutionen för parodontologi, fakulteten för tandvård, universitetet i Strasbourg, Frankrike, i Journal of Periodontology den 11 mars 2016.