Nu publicerat: Lactobacillus reuteri minskade benförlust hos äldre kvinnor

Som BioGaia rapporterade 17 november visade en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie på 90 äldre kvinnor att tillägg med den probiotiska stammen Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 minskade benförlusten jämfört med placebo. Studien har nu publicerats online i Journal of Internal Medicine (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joim.12805).

Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 är en naturligt förekommande tarmbakterie hos människor och har visats ge positiva effekter på skelettet hos försöksdjur.

I en randomiserad och kontrollerad studie genomförd vid Göteborgs universitet fick äldre kvinnor med begynnande benskörhet under ett års tid tillägg med probiotika i form av Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 eller placebo. I gruppen som fått tillskott av Lactobacillus reuteri halverades benförlusten jämfört med placebo.

”Denna studie ger de första bevisen på att åldersberoende benförlust kan minskas med tillskott av probiotika, vilket kan bli en ny metod för att förhindra benskörhet”, säger professor Mattias Lorentzon vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

”Bland äldre kvinnor drabbas upp till 50 procent av frakturer. Att Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 visats kunna minska benförlusten i denna grupp är därför mycket lovande. Vi hoppas att ytterligare studier bekräftar resultaten så att detta nya sätt att behålla god benhälsa och därmed minska risken för frakturer i högre åldrar kan komma till nytta både för den enskilda individen och för samhället”, säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd, BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-06-20 BioGaia tillsätter ny vd
2018-05-23 Ledningsförändring i BioGaia 
2018-05-22 BioGaia signerar exklusivt avtal i Mongoliet