Ny studie visar att vanliga infektioner hos barn kan förebyggas

Friska förskolebarn har en betydligt lägre risk att drabbas av diarré eller luftvägsinfektioner när de får ett dagligt tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis, visar en studie med 336 barn. – Vår studie bekräftar tidigare publicerade data och bevisar att förebyggande behandling med L. reuteri Protectis till friska barn minskar antalet diarréer. Dessutom visade studien en minskning av luftvägsinfektioner bland de barn som fått tillskottet, säger Pedro Gutiérrez-Castrellón, chef för forskningsenheten för translationell hälsa inom pediatrisk nutrition, sjukhuset General Dr Manuel Gea González, Mexiko och professor i folkhälsa vid medicinska fakulteten ULSA, Mexiko.

Färre sjukdagar med Protectis
Under den tre månader långa behandlingen hade barnen som fick tillskott Lactobacillus reuteri Protectis 67 procent färre dagar med diarré eller luftvägsinfektioner än barnen i placebogruppen.
När de blev sjuka var sjukdomstillfällena också kortare än i placebogruppen; diarré förkortades med en dag och luftvägsinfektionerna var tre dagar kortare jämfört med placebo. Dessutom hade barnen som fick tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis färre dagar med feber, använde mindre antibiotika och hade färre frånvarodagar från förskolan.

Friskare barn minskar kostnaderna
Mag-och luftvägsinfektioner hos barn leder också till avsevärda kostnader för samhället; för att besöka läkare, för mediciner och kostnader för frånvaro från skola och arbete. Genom att beräkna de direkta kostnaderna visade forskarna att dagligt tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis minskade kostnaderna för både familj och samhälle.

– Behandlingen visade sig vara kostnadseffektiv och därmed, både för att minska sjukdom och ur ett ekonomiskt perspektiv, adderar denna studie oberoende stöd till tidigare bevis för att dagligt förebyggande tillskott av L. reuteri Protectis kan vara värdefullt för familj och samhälle, tillägger Dr Gutiérrez-Castrellón.

Studien publicerades i den ansedda medicinska tidskriften Pediatrics den 17 mars 2014.
Fakta om studien finns via länken.

– Detta är ytterligare en studie om visar att L. reuteri Protectis har förebyggande effekter på vanligt förekommande infektioner. I flera mogna marknader kan vi nu aktivt bredda våra försäljningsansträngningar mot preventionsmarknaden, vilken naturligtvis har en mycket större potential jämfört med marknaden för att behandla ett tillstånd, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Nya resultaten bekräftar tidigare data
Flera studier har redan visat att Lactobacillus reuteri Protectis kan minska risken för att drabbas av olika tillstånd. En studie från 2011 visade att Lactobacillus reuteri Protectis kunde förebygga diarré och påverka längd och vikt hos barn i Indonesien (Agustina). 2005 publicerades en studie där Lactobacillus reuteri Protectis visades minska risken för feber, infektion och behov av antibiotika. Barnen som fått Protectis var friskare och hade färre sjukdagar än barnen som fått placebo (Weizman). En svensk studie genomförd med anställda på TetraPak visade att de som fått dagligt tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis hade färre sjukdagar (Tubelius, 2005).

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-03-12 BioGaia ingår nytt omfattande avtal med Nestlé
2014-02-17 BioGaia erhåller första delbetalningen av tilläggsköpeskilling från Nestlé
2014-02-12 BioGaia AB: Bokslutskommuniké 2013

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 mars 2014 kl 09.00.