Nytt antal aktier och röster i BioGaia

Antalet aktier och röster i BioGaia AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelanden den 30 oktober 2020 respektive den 25 november 2020).

Genom nyemissionen ökade antalet B-aktier och röster i BioGaia med 2 860 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 20 196 462 aktier i BioGaia, varav 740 668 A-aktier och 19 455 794 B-aktier, som tillsammans berättigar till 26 862 474 röster.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-11-25 Extra bolagsstämma i BioGaia
2020-11-03 Valberedning inför årsstämman i BioGaia den 6 maj 2021
2020-11-02 Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020, kl. 08:30 CET.