Nytt initiativ i kampen mot antibiotikaresistens

BioGaia har tagit initiativ till att bilda en stiftelse som ska stödja kampen mot antibiotikaresistens. I stiftelsens uppgifter ingår bland annat att kunna ge direkt finansiellt stöd till projekt som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder.

Kampen mot den ökande och allvarliga antibiotikaresistensen som skördar alltfler liv förs på många fronter. Organisationer såsom Strama och ReAct samt Folkhälsomyndigheten arbetar med olika initiativ för att minska föreskrivningen av antibiotika, förbättra hygienen och hitta nya prismodeller för att förbättra incitamenten för läkemedelsföretag att investera i forskning för att utveckla nya antibiotika.

Fokus på förebyggande
Stiftelsen kommer därför att fokusera på ett område som inte är prioriterat, men som kan ge förhållandevis snabba resultat till relativt låga kostnader. Stiftelsen sätter fokus på förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och som därigenom kan förhindra infektioner. Färre infektioner i sin tur minskar behovet av antibiotika och därmed risken för antibiotikaresistens.

Stiftelsen kommer att kunna bidra finansiellt till initiativ och projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och informationsspridning. Ambitionen är att kunna dela ut de första medlen under slutet av 2018. Vem eller vilka som kan komma i fråga för att ta emot bidrag och stöd avgörs av stiftelsens styrelse. Styrelsen består av:

  • Peter Rothschild, ordförande i stiftelsen. Grundare och koncernchef BioGaia. 
  • Ewa Björling, riksdagsledamot och handelsminister i regeringen 2007–2014. Nordisk samarbetsminister 2010–2014. Medicine doktor och docent vid Karolinska institutet. Ledamot i BioGaias styrelse.
  • Lars Engstrand, professor vid Karolinska institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC). Chef för Centrum för Translationell Mikrobiomforskning vid Karolinska Institutet/Science for Life Laboratory. Lars Engstrand har också en lång rad internationella uppdrag.
  • Anna Nordlander, biträdande överläkare på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.
  • Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi och hälso- & sjukvårdsforskning vid Umeå universitet med erfarenhet från bland annat forskningssamarbete i Afrika och Asien samt som rådgivare till WHO.

Fakta
Den nyinrättade stiftelsen kallas The Foundation to prevent antibiotic resistance eller på svenska Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens. Initiativet kommer från BioGaia.

BioGaia avser att, förutsatt bolagsstämmans godkännande, årligen avsätta en del av företagets vinstmedel till stiftelsen som därmed år från år kommer att ha resurser att använda för stipendier och bidrag till den eller de som bedriver forskning, utbildning eller informationsaktiviteter som har som mål att minska antibiotikaresistens genom att förebygga infektioner. Se vidare preventantibioticresistance.com.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-04-06 BioGaia ökar ytterligare i MetaboGen
2018-03-26 BioGaia publicerar årsredovisning för 2017 
2018-03-26 Kallelse till årsstämma I BioGaia AB (publ)