Två nya meta-analyser bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid spädbarnskolik

Nyligen publicerades två nya meta-analyser som undersökt effekterna av L. reuteri Protectis för spädbarn med kolik. Inklusive dessa två har idag totalt nio systematiska sammanställningar bevisat effekten av L. reuteri Protectis för spädbarn med kolik.

Olika metoder, samma resultat
Den första meta-analysen kombinerade rådata från fyra dubbelblinda studier till en så kallad Individual Participant Data Meta-Analysis (IPDMA). Detta ger mer tillförlitliga uppskattningar av behandlingseffekt jämfört med traditionella meta-analyser baserade på publicerade gruppgenomsnitt. Alla studier var gjorda med L. reuteri Protectis och inkluderade totalt 345 spädbarn med kolik.  

Artikelns slutsats var att L. reuteri Protectis är effektiv och kan rekommenderas för ammade spädbarn med kolik. Däremot saknas tillräckligt med data vad gäller effekt hos barn som bara får modersmjölksersättning 

Den andra meta-analysen gjordes för att hjälpa läkare till evidensbaserad rådgivning till föräldrar om bästa möjliga behandling vid spädbarnskolik. I denna systematiska sammanställning utvärderades 32 välkontrollerade studier med en så kallad ”Network Meta-Analys Method” (NMA). Åtta olika behandlingar (probiotika - L. reuteri Protectis, speciell modersmjölksersättning, läkemedel, örter, akupunktur, massage, kiropraktik, stödjande information till föräldrar) analyserades mot kontrollgruppsbehandling respektive mot varandra.

I denna metaanalys visade sig L. reuteri Protectis vara den behandling med bäst evidens, med modersmjölksersättning som nummer två.

"Baserat på vår systematiska genomgång av evidens av god kvalitet samt metaanalysen, anser vi att L. reuteri DSM 17938 är den mest evidensbaserade behandlingen för att minska skriktiden vid spädbarnskolik", säger Pedro Gutiérrez- Castrellón MD, MSc, DSc, Centrum för translationell forskning om mamma/barnhälsa och Centrum för forskning om mikrobiotan, pre/probiotika, General Dr Manuel Gea González-sjukhuset, Hälsovårdsministeriet, Mexiko.

Gediget bevis för L. reuteri Protectis vid kolik
Med sex positiva randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade kliniska studier och nio metaanalyser, vilket anses vara den högsta evidensnivån för en hälsoeffekt, är bevisen för L. reuteri Protectis vid spädbarnskolik omfattande. Vidare är L. reuteri Protectis den enda probiotikan med visad effekt vid kolik.

"Dessa nya meta-analyser bekräftar återigen att vi har den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. Idag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv och säker behandling när de rekommenderar BioGaia Protectis droppar till sina patienter", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Publiceringsdata

  • Pediatrics 1 januari 2018. Huvudprövade: Valerie Sung, vid Murdoch Children's Research Institute, The Royal Children's Hospital och University of Melbourne, Melbourne, Australien.
  • Medicine 30 november 2017. Huvudprövade: Pedro Gutiérrez-Castrellón MD, MSc, DSc, Centrum för translationell forskning om mamma/barnhälsa och Centrum för forskning om mikrobiotan, pre/probiotika, General Dr Manuel Gea González-sjukhuset, Hälsovårdsministeriet, Mexiko.

Publikationsgrafer

Bifogat finns diagram som visar de viktigaste resultaten från de två meta-analyserna. Treatment success in L. reuteri Protectis versus placebo in breastfed infants och Best treatment analysis with sucra values.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2017-11-17 Lactobacillus reuteri minskade benförlust hos äldre kvinnor
2017-11-07 BioGaias probiotika främjar längdtillväxt och förhindrar återkommande diarré 
2017-10-25 BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017