Uppdatering från BioGaia om COVID-19

BioGaia följer noga utvecklingen av COVID-19-pandemin avseende eventuell påverkan på verksamheten. BioGaia har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder och hittills har verksamheten enbart påverkats i begränsad utsträckning.

För att säkerställa kontinuerlig distribution av produkter följer BioGaia situationen noga och förbereder sig för att anpassa verksamheten och vidta lämpliga åtgärder med kort varsel.

På BioGaia Production, BioGaias egen produktionsanläggning i Sverige, sker tillverkningen utan störningar. För både personalens säkerhet och för att säkerställa leveranser har hygien- och rengöringsrutiner utökats ytterligare och anläggningen har besöksförbud samt en strikt karantänpolicy. BioGaias externa leverantörer är alla tillverkare av läkemedel och därmed undantagna från krav på stängning, så kallad lockdown. Hittills har BioGaias externa leverantörer inte upplevt några störningar.

BioGaia har en nära och kontinuerlig dialog med sina distributionspartner över hela världen för att säkerställa tillgång på produkter och följa efterfrågan hos konsument. BioGaias produkter säljs huvudsakligen via apotek och e-handel till konsumenter. Hittills har den distributionen fungerat tillfredsställande även om det finns utmaningar med logistiken.  

De anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för BioGaia. Den 9 mars infördes förbud mot internationella flygresor och deltagande i större sammankomster för alla anställda, samt en strikt karantänpolicy. Bara några dagar senare, den 13 mars, stängdes samtliga kontor och alla anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det.

BioGaia återkommer om situationen förändras väsentligt.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-03-26 BioGaia publicerar årsredovisning för 2019
2020-03-16 BioGaia tecknar exklusivt avtal för Argentina
2020-02-11 BioGaias probiotika för munhälsa, L. reuteri Prodentis, minskar blödning i tandköttet