Valberedningen för BioGaia AB inför årsstämman 2022

Valberedningen för BioGaia AB inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållanden den 30 juni 2021. 

Valberedningen består av: 

  • Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investments AB
  • Fredrik Åtting, EQT
  • Marianne Flink, AP4
  • Carlos Moreno, Premier Milton Investors samt 
  • Peter Rothschild, styrelseordförande i BioGaia AB 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedningen@biogaia.se eller med brev till BioGaia AB, Att: Valberedningen, Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm

Årsstämman i BioGaia AB kommer att äga rum den 6 maj 2022 i Stockholm.