Ytterligare en metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik

I en nyligen presenterad systematisk sammanställning stärktes bevisen ytterligare för L. reuteri Protectis effekt vid spädbarnskolik. Metaanalysen är den åttonde som utvärderat L. reuteri Protectis effekt vid spädbarnskolik.

Innan den nya sammanställningen har sju metaanalyser, som utvärderat olika probiotika samt icke-probiotiska behandlingar, dragit samma slutsats; att L. reuteri Protectis är effektiv för att minska skriktiden hos barn med kolik, särskilt ammade barn och de som både ammas och får modersmjölksersättning.

I denna nya, åttonde sammanställning med fyra inkluderade studier på L. reuteri Protectis stärktes bevisen ytterligare. Analysen kombinerade rådata från dessa studier (Individual Participant Data Meta-Analysis, IPDMA), en metod som ger mer tillförlitliga uppskattningar av behandlingseffekt jämfört med traditionella metaanalyser baserade på enbart publicerade data. Analysen genomfördes enligt de metoder som rekommenderas av Cochrane.

“En metaanalys anses vara den högsta bevisnivån för en hälsoeffekt och nu finns åtta sådana analyser med BioGaia ProTectis. Samtidigt som detta tydligt bekräftar BioGaia ProTectis som den främsta behandlingen för spädbarn med kolik, försäkrar det också sjukvårdspersonal runt om i världen om att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProTectis droppar till sina patienter", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Den systematiska sammanställningen och metaanalysen presenterades vid kongressen PAS (Pediatric Academic Societies Meeting) i Baltimore, USA, 1 maj 2016.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-04-27 BioGaia garanterar nyemission i IBT
2016-04-27 IBT:s resultat för första kvartalet 2016
2016-04-25 BioGaias probiotika för munhälsa lanseras i Hong Kong

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 2 maj 2016 kl 10.00.