Tandköttsinflammation och tandlossning

Inflammation i tandköttet (gingivit) förekommer hos mer än hälften av den vuxna befolkningen. Gingivit orsakas av plack och de första tecknen är ofta irriterat, svullet och blödande tandkött. Gingivit utlöser en inflammatorisk process och om inflammationen inte behandlas sprider den sig ner i tandköttsfickorna och kan leda till tandlossning (parodontit), något som drabbar en tredjedel av alla vuxna. Tandlossning är ofta kronisk och kan i många fall leda till förlust av tänder.

Karies

Både karies och tandlossning orsakas av en störning i balansen och mångfalden av munnens bakterier. Bidragande orsaker kan vara dålig munhygien, felaktig kost, stress och/eller andra faktorer som påverkar mikrofloran i munnen. Karies orsakas huvudsakligen av bakterien mutans streptococci, som leder till ett lågt pH-värde i munnen, vilket i sin tur påverkar emaljen.

Dålig andedräkt

Dålig andedräkt kan förekomma då och då eller vara mer eller mindre permanent. Några av de vanligaste orsakerna är dålig munhygien, tandlossning, luftvägsinfektioner eller underliggande sjukdomar som diabetes, njur-, lever- eller refluxsjukdom.