Kvartal 1

  • Avtal med Abbott avseende rätten att sälja BioGaia Protectis tabletter i Kina.
  • Två nya meta­analyser som bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid spädbarnskolik.
  • Lansering av BioGaia Protectis droppar i Indien.

Se övriga produktlanseringar.

 

Kvartal 2

  • Förvärv av ytterligare 26 % i det tidigare intressebolaget MetaboGen som därmed blir ett dotterbolag.
  • Publicering av studie som visar att Lactobacillus reuteri minskar benförlust hos äldre kvinnor.
  • Den tidigare vd:n Axel Sjöblad avslutar sin anställning.

 

Kvartal 3

  • Förvärv av ytterligare 30 % i MetaboGen AB. Ägarandelen uppgår nu till 92 %.
  • BioGaias royaltyavtal med Nestlé avseende mjölkpulver för barn över ett år omförhandlas.

 

Kvartal 4

  • MetaboGens första produkt klar för säkerhetsstudie.
  • Isabelle Ducellier tillträder som ny vd.