BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

6 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Ett hållbarhetsarbete som ständigt pågår BioGaias affär, grunden till hur vi skapar värde, utgår ifrån att bidra till en bättre hälsa. Även om vi genom våra produkter har individens hälsa i fokus har begreppet hälsa en vidare innebörd för oss. Vi vill att vår verksamhet bidrar till samhället i stort på ett positivt sätt. Det förutsätter att vi tar ansvar för att minska vårt avtryck på klimat och miljö och säkerställer ett ansvarsfullt agerande genom värdekedjan samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i samhällsfrågor som främjar bättre hälsa. Liksom 2020 har 2021 fortsatt att präglas av pandemin och hälsa är en central fråga. Det är lätt att tänka på hälsa som avsaknad av sjukdom, men hälsa är ett brett begrepp som omfattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, parametrar som samspelar. Forskning bedrivs bland annat för att undersöka kopplingarna mellan människans maghälsa, vår tarmflora, och psykisk ohälsa, något som kan spela en viktig roll för att öka både det psykiska och fysiska välbefinnandet, och göra skillnad både för individen och samhälllet. Detta är ett område som vi ser fram emot att följa framgent. Under året har BioGaia bland annat deltagit i internationella dialoger kring antimikrobiell resistens och som en del av SwedenBIO, drivit kampanjer för att uppmärksamma problematiken kring resistenta bakterier, virus, jästsvampar och parasiter. Vi har fortsatt driva vårt starka samhällsengagemang genom att stödja flertalet organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter, inte minst till Foundation to Prevent Antibiotic Resistance (PAR) som arbetar med just antibiotikaresistens. Det krävs globala systemförändringar och samarbeten för att öka hälsan i världen, och vi vill genom vårt inflytande, våra produkter och den forskning vi står bakom bidra till att påskynda förändringen med att arbeta preventivt mot ohälsa. Parallellt med pandemins fortsatta framskridande släppte IPCC sommaren 2021 en ny och oroväckande rapport för statusen på vår planets hälsa och vi har på flera håll sett att röda flaggor hissats kopplat till biologisk mångfald. Det handlar om globala utmaningar som vi på BioGaia tar på stort allvar och som i högsta grad även påverkar människans välbefinnande. Vårt eget löpande arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan har fortsatt. Exempelvis har vi växlat upp arbetet med att minska utsläppen från våra förpackningar och med att fasa ut palmoljan, till fördel för både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi har under året tydligare kunnat urskilja de sociala och psykiska konsekvenserna av restriktionerna i samhället. Det har givit oss, liksommånga andra, förändrade förutsättningar att arbeta och skapa en grundad och välmående företagskultur. För att öka känslan av tillhörighet har vi arbetat med flexibla modeller när det kommer till hemmajobb i relation till tid på kontoret, vi har även fortsatt att genomföra initiativ för att uppmuntra till rörelse i vardagen. Dessutom har vi lagt extra fokus på att vässa ledarskapet med hjälp av utbildningar och utvecklat vår introduktion för nyanställda. Det är initiativ som hjälpt oss bibehålla företagskulturen trots en osäker omvärld där många varit tvungna att arbeta hemifrån. Under 2021 har vår rating i MSCI ESG index lyfts till ett A och BioGaia fortsätter kvala in på Allbrights gröna lista, en ranking som premierar jämställdhet i företag. Det är utmärkelser vi är mycket glada över, men som enbart visar toppen på isberget av det arbete som bedrivits. Det stora jobbet ligger under ytan, ett kontinuerligt och holistiskt hållbarhetsarbete som ständigt pågår. Arbetet inkluderar förbättrad kommunikation och ökad transparens men även konkreta förflyttningar som införandet av ett visselblåsarsystem, en koncernövergripande anti-korruptionsutbildning, implementering av en uppförandekod samt ökad mångfald i såväl ledningen som styrelsen. Vi på BioGaia är övertygade om att det arbete vi bedriver kommer bli allt viktigare i framtiden. En framtid där vi flyttar fokus från sjukdom och tillfälliga lösningar till en mer hållbar syn på hälsa genom prevention. Det är även med en långsiktig hållbarhet i åtanke vi ämnar bedriva hela vår verksamhet. Jag ser fram emot att visa er våra framsteg. Isabelle Ducellier, Vd och koncernchef BioGaia VD-ORD INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=