BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 79 BioGaias största aktieägare den 31 december 2021 (källa: Monitor) A-aktier B-aktier Kapital (%) Röster (%) $QQZDOO 5RWKVFKLOG ,QYHVWPHQWV $% 100 000 EQT )M¦UGH $3 IRQGHQ 3UHPLHU 0LWRQ ,QYHVWRUV Handelsbanken Fonder TIN Fonder &DUJLOO ,QF 7UHGMH $3 IRQGHQ AMF Pension & Fonder -XQR ,QYHVWPHQW 3DUWQHUV ˜YULJD DNWLH¦JDUH Totalt 740 668 19 455 794 100 % 100 % Förändringar av aktiekapitalet från bolagets bildande År Transaktion Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Kvotvärde, kr Emissions likvid, kr 1990 %RODJVELOGQLQJ – 1991 1\HPLVVLRQ 1\HPLVVLRQ 1\HPLVVLRQ Fondemission/Split – 1\HPLVVLRQ 18 200 000 1 820 000 1\HPLVVLRQ %DQFR )RQGHU 1\HPLVVLRQ %LR*DLD )HUPHQWDWLRQ 1\HPLVVLRQ 1998 1\HPLVVLRQ 1 20 1998 6DPPDQO¦JJQLQJ – 1998 1\HPLVVLRQ LQWURGXNWLRQ 6WRFNKROPVE¸UVHQ 2000 1\HPLVVLRQ QRYHPEHU 2000 1\HPLVVLRQ GHFHPEHU 1\HPLVVLRQ ,QGXVWULIRQGHQ 100 000 100 000 100 000 2010 1\HPLVVLRQ RSWLRQVSURJUDP 1\HPLVVLRQ RSWLRQVSURJUDP 2020 1\HPLVVLRQ1) 1) E[NOXVLYH RPNRVWQDGHU

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=