BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är en viktiga för affärsmodell och företaget arbetar för att öka hållbarheten i hela värdekedjan genom olika partnerskap och samarbeten.