Ytterligare beskrivning av extern revisors ansvar för revisionen av årsredovisning och koncernredovisning finns på Revisorsinspektionens webbplats.

Finansiella rapporter upprättas enligt lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).

 
 

Revisor

Deloitte AB
Chefsrevisor: Birgitta Lööf

Deloitte AB, utsågs till BioGaia ABs revisor av bolagsstämman 2022-05-06 och har varit bolagets revisor sedan 2015-05-22.