Axel Sjöblad kommenterar andra kvartalet 2016

BioGaias vd Axel Sjöblad svarar på frågor om:

  • utvecklingen av försäljningen under det andra kvartalet
  • vad som ligger bakom den starka försäljningstillväxten i Europa
  • vad bolaget kan göra för att öka försäljningen i USA och Kanada
  • vad som låg bakom den stärkta bruttomarginalen jämfört med ifjol
  • om BioGaia avser att genomföra flera studier som riktar sig mot vuxna
  • vad bolaget skall fokusera på under resten av 2016