Axel Sjöblad kommenterar andra kvartalet 2017

BioGaias VD Axel Sjöblad svarar på frågor om:


  • att omsättningen och rörelseresultatet under Q2 ökade jämfört med föregående år
  • den stigande trenden att bruttomarginalen gick upp till 75% under H1 2017
  • rörelsekonstnaderna ökade med 18% Y/Y
  • vad som låg bakom utvecklingen att Americas växte med 74% gentemot fjolåret
  • det nystartade dotterbolaget BioGaia Pharma
  • hur BioGaia ser på eventuella förvärvsmöjligheter


Intervju med VD Axel Sjöblad, Q2 2017