BioGaia Pharma: Första patienten har skrivits in i klinisk fas II studie som utvärderar BGP345A för behandling av opioidinducerad förstoppning (OIC-1)

BioGaia Pharma fick formellt godkännande från relevanta myndigheter att fortsätta med båda sina planerade kliniska studier under sommaren 2021. Undersökningsmedicinska produkter levererades Q4 2021 och screening påbörjades. Den första patienten skrevs in i OIC-1 i januari 2022.

BGP345A söker behandla förstoppning hos patienter som får opioidbehandling för ordinerad smärtbehandling. Opioider är ett viktigt alternativ för kronisk smärta, främst ryggsmärta, reumatism eller postoperativ smärta, där icke-opioida multimodala läkemedel eller sjukgymnastik inte ger lindring. Opioidanvändning kan leda till ett antal biverkningar där opioidinducerad förstoppning (OIC) är den vanligaste med en varierande prevalens på 41-81%. Nuvarande primär behandling är användningen av laxermedel, men minst 45 % av patienterna är refraktära för laxermedel och fortsätter att ha motilitetsproblem. Den godkända studien är en multicenterstudie i fas II för att utvärdera säkerheten och den preliminära effekten av BGP345A och kommer att äga rum i Frankrike.

“Vi tror att BGP345A har potential att ge ett nytt och effektivt tillvägagångssätt för att återställa tarmrörlighet där behandlingen för närvarande är suboptimal. Inledandet av patientregistrering är ett viktigt steg i vår utveckling och bekräftar vårt engagemang för att utveckla nya levande mikrobiella lösningar inom områden med medicinska behov.” säger Nigel Titford VD för BioGaia Pharma.

Mer information om studien finns här:
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-000239-29/FR
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05133076

För ytterligare information kontakta:
Nigel Titford, VD
Telefon: +46706313361
E-post: nigel.titford@biogaiapharma.com

Om BioGaia Pharma AB
BGP är ett dotterbolag till BioGaia AB som grundades 2017 för att välja ut och utveckla läkemedelskandidater baserade på levande mikrober för att hantera väsentliga medicinska behov. Läkemedelskandidaterna väljs ut baserat på stödjande preklinisk och klinisk forskning. Bolaget har två prioriterade program.
www.biogaiapharma.com

Om BioGaia AB
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har mer än 200 artiklar publicerats om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. B-aktien för moderbolaget BioGaia AB är noterad på Nasdaq Stockholm, listan för medelstora bolag (Mid Cap).
sv.biogaia.com