LASPGHAN 2017

BioGaia deltog i årets upplaga av LASPGHAN (LatinAmerican Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) som ägde rum i Porto, Portugal 22-24 juni. Årets kongress lockade omkring 350 barnläkare och annan vårdpersonal från Latinarmeika, Portugal och Spanien.

BioGaia representerades med ett bås på utställningen som presenterade den pediatriska portföljen. Det vetenskapliga fokuset var funktionella GI sjukdomar med fokus på spädbarnskolik och funktionell buksmärta. Intresset för BioGaia’s bås och produkter var stort och lockade omkring 170 besökare.

BioGaia arrangerade även ett lunch symposium med titeln “L. reuteri Protectis en Pediatriá – evolución, evidencia clínica y otros” (L. reuteri Protectis in Pediatrics – evolution, clinical evidence and beyond) tillsammans med vår KOL Pedro Pedro Gutiérrez-Castrellón (Mexico) och Sylvia Cruchet Muñoz (Chile) as speakers.