Ny svensk stiftelse utlyser forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet

För första gången ger Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens möjlighet att ansöka om finansiellt stöd. Stiftelsen stödjer personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation vars avsikt är att minska risken för antibiotikaresistens. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner. Stiftelsen avser att dela ut fyra miljoner kronor.

– Att göra något för att minska antibiotikaresistensutvecklingen har alltid känts angeläget för mig sedan vi grundade BioGaia. Nu får jag äntligen tillfälle att genom stiftelsen bidra till viktig forskning inom området. Vi tror att genom att förebygga infektioner som annars skulle kräva antibiotika kan man snabbare och billigare minska risken för antibiotikaresistens, säger Peter Rothschild, styrelseordförande i Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens.

 

Vill stärka immunförsvaret

Kampen mot den ökande och allvarliga antibiotikaresistensen, som dödar åtminstone 25 000 människor årligen i Europa, pågår på flera fronter. Stiftelsen vill sätta fokus på proaktiva åtgärder som bygger upp immunförsvaret och som därigenom kan förhindra infektioner. Färre infektioner i sin tur minskar behovet av antibiotika och därmed risken för antibiotikaresistens.

Ansökningar om medel från Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens ska ha inkommit till stiftelsens kansli senast den 12 oktober 2018. Beslut om tilldelning av medel fattas av stiftelsens styrelse i slutet av november.

Initiativet att inrätta stiftelsen kommer från BioGaia, ett företag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter baserade på kliniska studier.

 

För mer information:

preventantibioticresistance.com

 Aase Sten
Generalsekreterare, Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com
Mobil: +46 72-723 27 00