Ytterligare förebyggande åtgärder avseende COVID-19

BioGaia har beslutat att från och med fredag 13 mars 2020 tillfälligt stänga kontorslokalerna i Stockholm, Lund och Eslöv (dock inte BioGaia Production). Alla anställda som har möjlighet uppmanas att arbeta hemifrån. Beslutet gäller den kommande veckan (fram till 23 mars) och kommer därefter att utvärderas varje vecka.

Genom dessa förebyggande åtgärder hoppas BioGaia kunna minimera ytterligare spridning av viruset samtidigt som de anställda och deras familjer slipper utsättas för onödiga risker. I förlängningen bidrar åtgärden förhoppningsvis även till samhällets förmåga att hantera situationen.