Antal aktier i BioGaia AB

I enlighet med det optionsprogram som beslutades på årsstämman den 8 maj 2012 har inlösen av teckningsoptioner i juni 2015 lett till att BioGaias aktiekapital ökat med 65 500 kronor och uppgår därmed till 17 336 462 kronor.

Antalet aktier har ökat med 65 500 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 16 595 794 med oförändrat antal A-aktier, dvs 740 668.

Det samlade antalet aktier uppgår idag, den sista handelsdagen i månaden, därmed till 17 336 462 aktier vilket motsvarar 24 002 474 röster.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2015-06-24 BioGaias dotterbolag IBT går snabbt framåt i utvecklingen av ett läkemedel för för tidigt födda barn
2015-06-12 BioGaia undersöker möjligheten att särnotera Infant Bacterial Therapeutics AB
2015-05-08 Årsstämma i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 30 juni, 2015 kl 09:00.