Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB den 7 maj, 2015 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 • en utdelning på 5,00 kronor per aktie
 • omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, David Dangoor, Stefan Elving, Inger Holmström, Brit Stakston och Paula Zeilon
 • nyval av Anthon Jahreskog och Eva Björling som styrelseledamöter
  • Anthon Jahreskog, född 1980, Chief Operating Officer, Fund Link Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och kompetenser inom strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys. Anthon Jahreskog är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och äger inga aktier i BioGaia. Anthon Jahreskog har inga andra styrelseuppdrag.
  • Ewa Björling, född 1961, utbildad tandläkare och medicine doktor och docent i virologi med mångårig erfarenhet från Karolinska institutet. Ewa Björling har även varit riksdagsledamot och handelsminister i regeringen från 2007 – 2014. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och äger inga aktier i BioGaia AB.
 • omval av David Dangoor som styrelseordförande
 • nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode skall utgå med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

Punkten 18 på dagordningen angående godkännande av aktieöverlåtelser i Infant Bacterial Therapeutics AB återkallades av BioGaias styrelse.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2015-05-07 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2015
2015-04-27 Positiva resultat i första kinesiska studien med BioGaias droppar på spädbarn med kolik
2015-03-23 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 8 maj, 2015 kl 08:00.

Attached documents