Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i BioGaia AB (publ) fastställd till 19 maj 2022

Vid BioGaias årsstämma tidigare idag, den 6 maj 2022, beslutades om uppdelning av bolagets befintliga 20 196 462 aktier (split), varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem nya aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara torsdagen den 19 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är tisdagen den 17 maj 2022. Första dag för handel med uppdelade aktier är onsdagen den 18 maj 2022.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. I samband med aktieuppdelningen kommer B-aktien att överta befintlig handelsplats på Nasdaq Stockholm. A-aktien kommer att förbli onoterad.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

A-aktierna: SE0017769987

B-aktierna: SE0017769995

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 100 982 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 278 970 B-aktier.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

06.05.2022 Årsstämma i BioGaia

06.05.2022 Delårsredogörelse januari – mars 2022

25.04.2022 BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar


Informationen är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 13:00 CET.

Attached documents