BioGaia publicerar årsredovisning för 2020

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisning, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020. I linje med BioGaias hållbarhetsstrategi kommer rapporterna inte tryckas utan finns enbart tillgängliga på BioGaias webbplats biogaia.se under avsnittet Investerare – Rapporter och presentationer/Årsredovisningar.

 

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 11:00 CET.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2021-03-17    BioGaia Invest (BGI) – ett nytt dotterbolag som fokuserar på innovativa investeringar för att främja BioGaias tillväxt
2021-02-12    MetaboGen har nått ny viktig milstolpe i sin utveckling av nya probiotiska produkter
2021-02-04    BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2020

Attached documents