BioGaia publicerar årsredovisning för 2021

BioGaia AB (publ) publicerar idag årsredovisning, ersättningsrapport och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021. I linje med BioGaias hållbarhetsstrategi kommer rapporterna inte tryckas utan finns enbart tillgängliga på BioGaias webbplats www.biogaia.com under avsnittet Investerare – Rapporter och presentationer/årsredovisningar.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
04.02.2022 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2021
03.02.2022 BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit
30.12.2021 BioGaia köper sin amerikanska distributör – förstärker sin marknadsposition i USA


Informationen är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-28 08:00 CET.