BioGaia startar dotterbolag för utveckling av probiotiska läkemedel

BioGaia startar ett dotterbolag, BioGaia Pharma AB (http://www.biogaiapharma.se/), för att ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i den forskning och utveckling som bedrivs i företagets normala verksamhet. 

BioGaia har sedan starten av bolagets verksamhet fokuserat sitt utvecklingsarbete på de regulatoriska kategorierna kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål.

För vissa segment är dessa kategorier begränsande och i en del fall saknar BioGaia dessutom distributionskanaler för tilltänkta produkter. Styrelsen har därför beslutat att genom BioGaia Pharma även utveckla probiotiska läkemedel.

Läkemedelskandidaterna kommer i första hand att utvecklas för att utlicensieras till lämpliga partners vid förhållandevis tidiga skeden och BioGaias kapitalåtagande är därför till en början begränsat. Om kapitalbehovet skulle öka kraftigt är bedömningen att extern finansiering är möjlig.

Under 2013 startade BioGaia dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) för att utveckla ett läkemedel för för tidigt födda barn. IBT delades ut till BioGaias aktieägare i mars 2016 och är nu ett självständigt noterat bolag på First North Premier.

Sedan 2014 är BioGaia även delägare i mikrobiombolaget MetaboGen. Under de senaste åren har intresset för probiotika och det så kallade mikrobiomet, samt möjligheten att utveckla läkemedel av probiotiska bakteriestammar eller dess metaboliter, ökat starkt och läkemedels- och nutritionsbolag investerar redan kraftfullt inom området. BioGaia önskar genom sitt gedigna kunnande inom probiotikaområdet ta del av de kommersiella möjligheter som uppstår.

Nigel Titford, för närvarande ansvarig för BioGaias affärsutveckling, blir BioGaia Pharmas vd. Han äger också 4 procent i det nystartade bolaget. Styrelsen består av Peter Costantino, professor i neurokirurgi, Hofstra-Northwell School of Medicine, New York, Peter Rothschild (ordförande), koncernchef BioGaia, Thomas Schnitzer, professor i rehabiliteringsmedicin och reumatologi, Feinberg School of Medicine, Chicago, Axel Sjöblad, vd BioGaia och Staffan Strömberg, vd IBT.


Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2017-05-04 Årsstämma i BioGaia
2017-05-03 BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2017 
2017-04-20 BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader 

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl 15.00 CET.