BioGaias probiotika främjar längdtillväxt och förhindrar återkommande diarré

Resultaten av en randomiserad, kontrollerad pilotstudie på 71 barn med akut diarré visade att ett snabbt diagnostiskt test i kombination med tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis under 60 dagar signifikant ökade längdtillväxten och minskade förekomsten av återkommande diarré, jämfört med standardbehandling och placebo. Studien, som genomfördes i Botswana, är den första randomiserade probiotikastudien i södra Afrika som undersöker behandling av akut diarré.

”Resultaten är mycket spännande. Vår studie har visat att tillskott av L. reuteri DSM 17938 är riktigt lovande för att lindra de förödande effekterna av diarrésjukdom i Afrika söder om Sahara. Tidigare studier med probiotika har fokuserat på effektmåttet tid med diarré, vilket är relativt viktigt för familjen och läkaren, men som inte alls har samma tyngd som effektmåttet längd-för-ålder vilket är direkt kopplat till kortväxthet, sämre mental förmåga och färdigheter som vuxen. Kombinationen diagnostiskt test och L. reuteri DSM 17938 minskade oddsen för återkommande diarré med 93 procent under den 60 dagar långa uppföljningstiden. Dessutom sågs en dramatisk ökning av längd-för-ålder”, säger docent Jeffrey Pernica vid McMasters barnsjukhus i Hamilton, Kanada, huvudprövare i studien.

Diarré dödar och handikappar barn
Diarré är den näst vanligaste dödsorsaken i världen för barn under fem år, och är dessutom en viktig bidragande orsak till kortväxthet och sämre mental utveckling. Det finns ett påtagligt behov av förbättring i omhändertagandet vid diarrésjukdom i områden med begränsade resurser.

Pilotstudien visade att studiens upplägg med ett snabbt diagnostiskt test (vilket möjliggjorde snabb, målinriktad behandling av infektionen) och tillskott av L. reuteri Protectis var genomförbar i ett område söder om Sahara med begränsade resurser. Dessa åtgärder ledde till signifikant förbättrad längdtillväxt och minskning av återkommande diarré. Nästa steg är att bekräfta resultaten i en studie med ett mycket större antal barn.

"Vi informerade om resultaten av denna studie redan i oktober 2015 men har nu tillfälle att lyfta fram dem igen. Det faktum att L. reuteri Protectis kan mildra fruktansvärda följder av diarrésjukdom, såsom kortväxthet, sämre mental förmåga och färdigheter som vuxen och bidra till minskning av återkommande diarré, ökad tillväxt och förbättrad livskvalitet för barn i länder i södra Afrika är mycket uppmuntrande", säger Axel Sjöblad, vd, BioGaia.

Studien publicerades i PLOS ONE 9 oktober 2017. Studiefakta finns via länken. BioGaia tillkännagav resultaten redan i oktober 2015 då studien presenterades för första gången vid kongressen The Infectious Disease Week i San Diego, USA.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2017-10-25 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017 
2017-08-18 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
2017-06-21 BioGaia startar dotterbolag för utveckling av probiotiska läkemedel