En av världens mest utbredda infektioner – BioGaias Gastrus förbättrar behandlingen

Två nya studier med patienter infekterade med Helicobacter pylori visar att tillskott av den nya probiotikan Lactobacillus reuteri Gastrus minskade biverkningar av infektionsbehandlingen med en tredjedel. – Vi fann att Gastrus har en hämmande effekt på H. pylori-tillväxt och när den ges tillsammans med infektionsbehandling minskar den de antibiotikarelaterade biverkningarna markant samt ökar eradikeringsgraden, säger doktor Ruggiero Francavilla vid Baris universitetssjukhus i Italien.  

I studierna, genomförda vid universitetssjukhus i Italien och Egypten, rapporterade patienterna som fått tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus färre symtom och mindre biverkningar av infektionsbehandlingen jämfört med de patienter som fått placebo. Probiotikan minskade både förekomst och besvär av biverkningarna och var särskilt effektiv för att minska smärta, diarré och uppblåsthet.

Tillskott av Lactobacillus reuteri Gastrus förbättrade också eradikeringen av Helicobacter pylori-infektionen ytterligare.

Helicobacter pylori är en av de mest utbredda infektionerna i världen och ett allvarligt problem i många länder. En av svårigheterna är att effekten av infektionsbehandling minskar, främst på grund av antibiotikaresistens, och det finns ett behov av nya behandlingsmetoder. Det finns nu två positiva oberoende studier med vår nya Gastrus-produkt som tillägg till infektionsbehandling av H. pylori, vilket lägger grunden för en lyckosam lansering av Gastrus, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Länk till studierna:
Francavilla: Journal of Clinical Gastroenterology, 27 nov 2013
Emara: Therapeutic Advances in Gastroenterology, 4 sept 2013

Mer information om Helicobacter pylori-infektion, studiefakta och intervjuer med Francavilla och Emara finns via länkarna här i pressmeddelandet.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-11-15 BioGaia tecknar exklusivt avtal för droppar och tabletter i Brasilien
2013-11-12 BioGaia investerar i utveckling av läkemedel mot NEC
2013-10-29 BioGaia utökar nätverket inom munhälsoområdet

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 5 december 2013 kl 16.00.