Extra bolagsstämma i BioGaia

På en extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ) den 25 november 2020 beslöts följande:

  • att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter
  • att välja Niklas Ringby till ny styrelseledamot
  • att inget arvode ska utgå till Niklas Ringby
  • att godkänna styrelsens beslut från den 30 oktober 2020 att ge ut högst 1 126 354 nya aktier av serie B, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 1 126 354 kronor.

För mer information om den nya styrelseledamoten, se kallelsen till stämman. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 30 oktober 2020.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-11-03 Valberedning inför årsstämman i BioGaia 6 maj 2021
2020-11-02 Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)
2020-10-30 BioGaia har genomfört en riktad nyemission om 2,86 miljoner B-aktier och tillförs härigenom 1,1 miljarder kronor