Förändrat antal aktier och röster i BioGaia AB (publ)

Antalet aktier och röster i BioGaia har under maj månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktier som beslutades vid BioGaias årsstämma den 6 maj 2022, varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delats upp i fem nya aktier.

Per den 31 maj 2022 uppgår det totala antalet aktier i BioGaia till 100 982 310 aktier (tidigare 20 196 462 aktier), varav 3 703 340 är A-aktier med tio röster vardera och 97 278 970 är B-aktier med en röst vardera, sammanlagt motsvarande 134 312 370 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 20 196 462 SEK.

BioGaia innehar per den 31 maj 2022 inga egna aktier.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

17.05.2022 BioGaia startar egen distribution i Kanada
11.05.2022 BioGaia® Osfortis® vinnare av NutraIngredients Awards 2022
06.05.2022 Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i BioGaia AB (publ) fastställd till 19 maj 2022
 


Informationen är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 08:00 CET.