Kolik kan förebyggas

En studie på 468 friska nyfödda visar att de barn som fick probiotikan Lactobacillus reuteri Protectis skrek mindre än hälften så lång tid som barnen som fick placebo. Barnen som fått Lactobacillus reuteri Protectis hade också signifikant färre uppstötningar och mindre förstoppning jämfört med barnen i placebogruppen. Som ett resultat visar studien att tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis minskade kostnaderna för både föräldrar och samhälle. – Detta är den första studien som bevisar att en specifik probiotikastam (L. reuteri Protectis) har en profylaktisk effekt vid ”funktionella gastrointestinala tillstånd” (kolik, uppstötningar, förstoppning). Dessutom är det den första utvärderingen av kostnaden/nyttan av en probiotisk behandling av spädbarn och den visar att L. reuteri Protectis är värdefull för familjen och samhället, säger doktor Flavia Indrio, avdelningen för pediatrik, universitetet i Bari, Italien.

Mindre skrik, mindre förstoppning, färre uppstötningar...
Behandlingen påbörjades under barnens första dagar i livet. Efter en månads användning av droppar med Lactobacillus reuteri Protectis skrek barnen mindre än hälften så lång tid per dag som de spädbarn som fått placebo, 45 minuter jämfört med 96 minuter. Den signifikanta skillnaden mellan grupperna kvarstod till slutet av den tre månader långa behandlingen.

Barnen i Lactobacillus reuteri Protectis-gruppen hade också bättre tarmperistaltik, vilket ledde till signifikant fler tömningar av magsäcken och färre uppstötningar jämfört med barnen i placebogruppen.

... innebär lägre kostnader för familj och samhälle
Kolik, uppstötningar och förstoppning orsakar inte bara smärta hos barnet. Dessa tillstånd leder ofta till många besök hos barnläkaren och även sjukhusvistelse samt användning av mediciner, liksom oro och frånvaro från arbetet för föräldrarna. Genom att beräkna enbart de direkta kostnaderna kunde forskarna konstatera att tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis minskade kostnaderna för varje familj med 88 euro. Utöver detta sparade samhället 104 euro per barn.

– Denna studie är banbrytande eftersom den visar att BioGaias produkt bör ges till alla barn från födseln. Det minskar inte bara lidandet hos barn och föräldrar, utan sparar också familjerna och samhället kostnader. Denna studie kommer att vara oerhört viktig för den fortsatta utvecklingen av BioGaias spädbarnssegment, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Studien publicerades i den ansedda medicinska tidskriften JAMA Pediatrics den 13 januari 2014. Mer information om kolik, förstoppning, uppstötningar och detaljer om studien samt en intervju med Flavia Indrio finns via länkarna.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-12-05 En av världens mest utbredda infektioner – BioGaias Gastrus förbättrar behandlingen
2013-11-15 BioGaia tecknar exklusivt avtal för droppar och tabletter i Brasilien
2013-11-12 BioGaia investerar i utveckling av ett läkemedel mot NEC

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 14 januari 2014 kl 08.00.