Lactobacillus reuteri Protectis enda effektiva probiotikan för behandling av kolik

Enligt en nyligen publicerad genomgång och metaanalys av förebyggande åtgärder och behandling av kolik, är BioGaias probiotiska stam L. reuteri Protectis den enda probiotika som visat sig signifikant minska tiden som barnet gråter hos ammande spädbarn diagnostiserade med kolik.

Endast 12 av ursprungligen 1180 identifierade studier valdes ut för granskning. Fem av dessa hade undersökt behandling av kolik och de övriga sju var studier som studerat förebyggande åtgärder. Av de fem behandlingsstudierna hade bara tre signifikanta effekter, de som studerat Lactobacillus reuteri Protectis (1).

Dessa tre studier var också de enda studierna homogena nog att ingå i metaanalysen, där resultatet var höggradigt signifikant till förmån för användning av Lactobacillus reuteri Protectis vid behandling av kolik.

Författarna anser att Lactobacillus reuteri Protectis är effektivt för behandling av kolik, och konstaterar även att effekten är begränsad till ammande spädbarn som behandlas med denna specifika probiotiska stam. Baserat på tillgängliga data i analysen kan effekterna inte generaliseras till andra probiotika, till spädbarn matade med modersmjölkersättning eller för att förebygga kolik.

Studien publicerade online den 7 oktober 2013 i tidskriften JAMA Pediatrics.

”Än en gång bekräftas att effekterna av lactobaciller är stamspecifika och att vår stam Protectis är mycket effektiv för att hjälpa barn som lider av kolik”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2013-08-22 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2013
2013-08-16 Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom
2013-08-06 FDA godkänner BioGaias ansökan om klassificering av ”orphan drug”

(1) Savino 2007, Savino 2010, Szajewska 2012