BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 13 Kriterier för probiotika och BioGaias bedömning av hur väl dessa uppfylls (BSD 2) ISAPP:s kriterier Stam eller stamkombination Med stöd av forskning Alla BioGaias produkter är väl dokumenterade i sammanlagt över 200 publicerade artiklar för alla åldersgrupper, varav fler än 30 är säkerhetsstudier1). En effektiv dos BioGaia använder alltid samma mängd bakterier per dos i produkterna som i de kliniska studierna Önskad positiv effekt BioGaias probiotiska stammar har studerats på en mängd olika områden, t.ex. kolik, funktionell buksmärta, förstoppning, biverkningar av antibiotika, diarré och för att förebygga infektioner. Säkerhet att använda Alla BioGaias stammar har QPS-status (Qualified Presumption of Safety). Se EFSA2) för mer information. Säkerheten för BioGaias stammar har undersökts i fler än 30 studier. Namnger mikroberna BioGaia anger alltid mikrobernas släkte, art och stam på förpackningar, i vetenskapliga sammanhang och vid marknadsföring. CFU BioGaia garanterar mängden levande organismer (CFU-halt3)) per dos vid utgångsdatum för samtliga produkter. Rekommenderad dos/portionsstorlek BioGaia anger alltid rekommenderad dos på förpackningen. Lämplig förvaring BioGaia specificerar alltid hur produkten bör förvaras. Kontaktuppgifter till företaget Kontaktuppgifter anges alltid på förpackningen. 1) En säkerhetsstudie är en klinisk studie där potentiella risker av att konsumera en produkt utvärderas. 2) E FSA (European Food Safety Authority) är en EU-myndighet vars främsta syfte är att bistå lagstiftare inom EU i frågor som rör livsmedelssäkerhet. 3) C FU = Colony Forming Units (kolonibildande enheter). Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=